Advertisement

Những câu nói sống ảo tưởng

Ảo tưởng là đôi cánh của nhà thơ, giả thiết là thang trời của khoa học. - Goethe

Tình yêu và hạnh phúc như hình với bóng. Nếu biết bảo vệ tình yêu thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngược lại nếu không biết bảo vệ tình yêu thì hạnh phúc sẽ là một ảo tưởng. - Pascal
Những câu nói sống ảo tưởng
Tự lừa gạt bản thân sẽ dẫn tới tự hủy diệt bản thân.Self-conceit may lead to self-destruction. - Aesop

Thà rằng cứ để đầu óc trên mây và biết mình đang ở đâu... còn hơn hít thở bầu không khí rõ ràng hơn phía dưới và cứ ngỡ mình đang ở thiên đường.It is better to have your head in the clouds, and know where you are... than to breathe the clearer atmosphere below them, and think that you are in paradise. - Henry David Thoreau

Ảo tưởng là ảo ảnh của Hy vọng.Illusions are the mirages of Hope. - Khuyết danh

Còn có trạng thái tồi tệ hơn mù lòa, đó là thấy thứ không thực sự tồn tại.There is a condition worse than blindness, and that is, seeing something that isn't there. - Thomas Hardy

Linh hồn có ảo tưởng như chim có cánh: nó được chúng nâng đỡ.The soul has illusions as the bird has wings: it is supported by them. - Victor Hugo
Nguyencopy sưu tầm


Tìm kiếm liên quan đến những câu nói sống ảo tưởng:
những câu nói về sự ảo tưởng
Danh ngôn về Ảo tưởng

Stt sống ảo tưởng

Xem thêm :

Bài viết liên quan

Đăng nhận xét

0 Nhận xét