Advertisement

2 phương pháp xây dựng nguồn thu nhập thụ động bạn phải biết

2 phương pháp xây dựng nguồn thu nhập thụ động bạn phải biết

Tiếp nối bài đầu tiên về thu nhập thụ động trên mạng. Nguồn thu nhập thụ động là khoản tiền nhận được hàng tháng thông qua quá trình làm việc không thường xuyên. Nó có thể là nguồn thu nhập vô hạn hoặc hữu hạn.
2 phương pháp xây dựng nguồn thu nhập thụ động


Phương pháp 1:
Bạn tạo ra 1 bản nhạc và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Sau đó bạn cho người khác tái sử dụng và họ phải trả cho bạn một khoản tiền nào đó. 

Bạn quay video tải lên youtube và bật kiếm tiền. Hàng tháng youtube sẽ trả tiền cho bạn. 

2 sản phẩm trên sẽ tạo ra thu nhập thụ động cho bạn khi nó còn giá trị. 

Thu nhập thụ động? Làm thế nào có thu nhập thụ động trên mạng 

Phương pháp 2: 
Bạn đã từng kinh doanh dịch vụ chưa? Bạn thấy các nhà mạng sim số, internet,... Hàng tháng bạn phải trả tiền để sử dụng dịch vụ của nó. Vậy Nó đang tạo ra nguồn thu nhập thụ động đó.

Bạn đã từng kinh doanh dịch vụ chưa? 
Bạn thấy các nhà mạng sim số, internet,... Hàng tháng bạn phải trả tiền để sử dụng dịch vụ của nó. Vậy Nó đang tạo ra nguồn thu nhập thụ động đó. 
Hay mình lấy một ví dụ dễ hiểu hơn: bạn có 1 ngôi nhà và cho sinh viên thuê. Hàng tháng bạn sẽ nhận được 1 khoản tiền thì tiền này cũng gọi là thu nhập thụ động.

Tóm lại:
Trên đây là 2 phương pháp xây dựng nguồn thu nhập thụ động. Bạn đã sẵn sàng áp dụng phương pháp này cho mình rồi chứ! Tôi chúc bạn thành công!


Phần tiếp theo: Chia sẻ kinh doanh và kiếm tiến online khi mới bắt đầu.

    Nội dung liên quan

    Bài viết liên quan

    Đăng nhận xét

    0 Nhận xét